Ten folder będę zmieniać i uzupełniać, a na razie tylko kolaż ze skanów kilku okładek

dorobku "z przeszłości"