Nasze zajęcia: fakty i mity

Na naszych zajęciach mówię - słowo honoru! - o wszystkim, czyli o:
sylabusach

sylabusy istnieją i powinny być dostępne​

specyfice przedmiotu

scharakteryzowana jest właśnie w sylabusie, ale z pewnością zwrócę uwagę także na znaczenie w praktyce, czyli "w życiu"
 

literaturze

pewne jest to, że literatura do naszych przedmiotów jest "pod ręką"... i to nie tylko w języku polskim. Literatura obowiązkowa i uzupełniająca podana jest w sylabusach, ale do szczegółów wracać będziemy także na zajęciach 

Internecie i mediach

trudno dzisiaj sobie wyobrazić, by w takich przedmiotach, z jakimi  będziemy mieli do czynienia, nie korzystać z tych kanałów informacji

 

obecnościach (?)

bowiem warto być obecnym, przytomnym i aktywnym

SPo!KO, czyli

Studenckim Punktowym o! Koncie Osobistym​, którego saldo zależy od nas - szczegóły wkrótce...
 

 

egzaminie, OMG!

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 do egzaminu / zaliczenia, zdawanego w oparciu o literaturę, obowiązują następujące podręczniki: 

Z. Dobosiewicz, "Bankowość" i/albo )do uzgodnienia na wykładzie) M Zaleska, "Świat bankowości"